Meditace

Meditace je velkou oporou našeho osobního rozvoje. Může to být sezení v tichu, OSHO meditace, cvičení jógy, taiji, nebo prostá chůze s pozorností obrácenou dovnitř. Každé cvičení je naše vlastní, protože každý z nás má k němu svůj osobitý a jedinečný přístup. To co je spojuje je citlivé sledování svého nitra, pozornost a vědomí.

Meditaci nelze dělat, je to proces odevzdání a otevření sebe, ale zároveň jasného záměru a bdělé pozornosti. To se zdá být zpočátku jako protimluv - koncentrace a zároveň odevzdání. Tento rozpor ve skutečnosti existuje jen na vrstvě naší mysli, která se pohybuje ve světě protikladů bílé - černé, malé - velké, levné - drahé atp. Mysl sleduje znak jin-jang jako dvě pole, jedno bílé, druhé černé. Když jdeme za mysl, můžeme přímo vnímat esenci a energii znaku jin-jang. Neposuzujeme ho, ale přijímáme a kontemplujeme. A to je stav meditace.

Ve stavu meditace můžeme spojit krásu okolní krajiny, uměleckého díla, básně nebo písně se svým nitrem. Jsme ponořeni v sobě a poznáváme své pravé já, protože vnější svět nepřináší nic nového, co bychom v sobě neměli. Pouze rozeznívá struny uvnitř našeho já, stejně jako rezonují dva hudební nástroje laděné na stejný tón. Spojuje naše vědomí s ukrytou esencí uvnitř nás a proto má tak blahodárné a léčivé účinky na naše emocionální zranění a vnitřní konflikty. Rozpouští bolest, zklidňuje místa s prchlivou energií a vyživuje naše slabá místa.

V meditaci můžeme také rozkrývat své přesvědčení, skryté vzorce našeho vztahování se k světu, omezující schopnost prožívat sebe sama a účastnit se aktivně na životě. Lze nahlédnout na hranice svého ega. Pokud nastane meditace, jdeme ve skutečnosti za hranice naší mysli a ega..

Meditace je osobní hygienou. Začne být účinná právě když se rozhodneme pro pravidelnost. Je lepší se jednou za měsíc opravdu důkladně umýt nebo si dát každý den rychlou sprchu?
Ano, občas si chceme dopřát lázně, pobyt u moře - tím může být setkání v meditační skupině nebo víkendová meditační dílna, které rozvíří stagnující vody naší meditační praxe, ale pravidelnou "hygienu" nic nenahradí.

Meditace nenahradí terapii, stejně jako terapie nenahradí meditaci. Oboje jsou nutné k nalezení sebe sama a své cesty životem.