Charakterové typy

 

Dnes se blíže podíváme na charakterové typy podle Wilhelma Reicha a Alexandra Lowena, jak jsem slíbil v úvodním článku Poznej sebe skrze charakter.

Účelem charakterových typů není lidi nastrkat do nějakých škatulek - to ani nejde - ale mít nástroj pro pochopení našich životních strategií, které nás provázejí v partnerských vztazích, práci, rodině i ve vztahu k sobě samým.

Každý charakterový typ má své přednosti, oblasti ve kterých vyniká a které ostatní vnímají pozitivně. Ty jsou přínosné a opravdu by mu byly ctností, kdyby je zároveň nevyužíval jako obranu proti konfrontaci se svým životním strachem. V konfliktních situacích pak jedná svým charakteristickým způsobem a obrany tak limitují jeho svobodu, plné prožívání jeho životní energie a její plnohodnotné sdílení s okolím.

Každý z nás využívá strategie všech charakterových typů, ale jeden z nich má dominující. Jeho optikou se dívá většinu času na svět a podle něj se chová v konfliktních situacích v práci nebo vztazích. Pokud jeho strategie u sebe rozpoznáme, zjistíme, že jsou i jiné možnosti jak se vztahovat ke světu a lidem.

Základní charakterové typy jsou:


Tvůrce

Ústřední vlastností Tvůrce je kreativita. Žije trochu mimo fyzickou realitu a společnost, bývá duchem nepřítomný a často překvapuje originálním myšlením.

Jeho typickou profesí je vědec, matematik, nebo umělec. Je zaměřen na abstraktní myšlení, fantazírování, často hluboce ponořen do své tvorby, nezatížen konvencemi okolního světa. Únik do světa fantazie a nepřítomnost je i jeho obranou v konfliktních situacích.

Lowen nazývá tento typ schizoidním, kvůli jeho v krajním případě oddělenému vnímání sebe a okolí, těla a mysli. Jeho hlavním strachem je být přítomný ve fyzické realitě.


Romantik

Ústředním tématem Romantika je láska a blízkost ostatních. Je citlivý ve vztazích, kde chce cítit vřelost a sám ji dávat. Důležitá je pro něj spravedlnost, fair-play a ideály. Tyto úžasné vlastnosti jsou bohužel využívány k vyhnutí se střetu s realitou trochu surovějšího světa a k popření své nízké energie.

Typicky vyhledává pomáhající profese, je učitelem, sociální pracovníkem, psychologem, právníkem, zpěvákem nebo básníkem.

Lowen nazývá tento typ orálním, kvůli jeho nedostatečnému vyživení, potřebě přijímat a závislosti na ostatních. Jeho strachem je být o samotě a tak vyžaduje blízkost, pozornost a podporu od svého okolí.

Protože je ve svých přehnaných prosbách většinou odmítnut, snaží se poskytnout podporu sám sobě a kompenzuje nedostatek pocity vlastní výjmečnosti, dopřáváním si luxusních věcí nebo zážitků, mlsáním a přejídáním se.

 
Vyzyvatel

Ústředním tématem Vyzyvatele je síla a vůle, ta má pro něj přednost přede vším ostatním. Je to vůdčí typ, ochranitelský a inspirující, pokud je pánem situace a dominuje ostatním. Dobře se orientuje, rychle rozhoduje, je přesvědčivý a zachovává chladnou hlavu. V okolí vzbuzuje respekt, obdiv ale může nahánět i hrůzu.

Nemusí být dominantní jenom silou - může své okolí okouzlovat a být svůdný. Jeho typická pracovní oblast je business, politika, zábavní průmysl, film.  

Jeho konfliktem je, že si o blízkost druhých neumí říct přímo, neumí si připustit, že někoho potřebuje. Místo toho v ostatních vyvolává pocit, že oni potřebují jeho. Tím je vždy jakoby o krok napřed.

Lowen nazývá tento typ psychopatickým, kvůli jeho potřebě mít za všech okolností navrch.


Sjednocovatel

Ústředním tématem Sjednocovatele je svoboda v jednání a sebehodnota. Je vstřícný, vtipný, optimistický, radostný a podporující. Má otevřené srdce, hluboký soucit a pochopení. Díky své schopnosti pojmout agresivitu okolí a odolnosti vůči stresu umí lidi usmiřovat a sjednocovat.

Jeho konfliktem je neschopnost projevit se podle svých představ. Impulzy k jednání v sobě zadržuje, upřednostňuje druhé a hromadí tak uvnitř sebe stres, úzkost a vztek.

V práci vyhledává pozice, kde je druhý, např. asistent vedoucího, tlumočník, nebo pozice odrážející jeho těžký úděl, který musí vydržet, např. sestra v nemocnici nebo domě s pečovatelskou službou. Skrze jeho tendenci sabotovat a pasivní agresi může klientům těchto domů pobyt značně znepříjemňovat.

Lowen nazývá tento typ masochistickým, kvůli jeho tendenci zadržovávání vlastních impulzů a setrvávání v nečinnosti.

 
Perfekcionista

Ústředním tématem Perfekcionisty je výkon, kontrola, efektivita a dosahování cílů. Podobně jako Vyzyvatel bývá v životě úspěšný a může zastávat řídící pozice ve firmách nebo na úřadech. Vyniká koncentrací, pohotovostí a bystrostí, která vychází z jeho ostražitosti. Výborně kontroluje své tělo a tak má dispozice pro vrcholové sporty nebo službu v armádě. Díky své atletické postavě a přímé energii směřující ven bývá vnímán jako atraktivní a ve spojení s vysokým výkonem dáván za vzor.

Jeho konfliktem je používání výkonu a kontroly jako obrany před otevřením svého srdce, před možností nechat věci volně plynout a odevzdání se.

Lowen ho nazývá rigidním pro jeho odstup od okolního světa i sama od sebe. Nedovolí si plně se účastnit, dát sebe, protože by mohl zajít do situace, kterou nemá pod kontrolou.

 

Jak se na utváření charakteru podílí společnost?

Ikdyž charakterový typ je primárně formován v ranném dětství, bývá udržován celý život a podílí se na něm okolní společnost i v dospělosti. Tlak na překročení sebe ve jménu ideálů podporuje orální téma. Potřeba mít věci pod kontrolou a důraz na výkonost podporuje rigiditu. Unifikace, omezení individuality a podřizování se nařízením a vyhláškám podporuje masochistickou tendenci. Mentální práce s nedostatkem pohybu, televize a chytré telefony stahující pozornost mimo naše tělo a pocity napomáhá schizoidnímu tématu.

 

K čemu je dobré charakterové typy znát?

Náhlédnutím na vzorce našeho chování si uvědomíme, jak se v životě omezujeme: Naše orální část se bije za ideály a spravedlnost, aniž by se nás věc týkala. Naše rigidní část nás nutí k výkonu a být ve všem perfektní. Naše masochistická část nás nabádá být milí, vstřícní až servilní, atd.

Prohlédneme, že to co pokládáme za naše ctnosti, jsou často jen kompenzace naší původní potřeby - být milován, uznán a respektován ve svých potřebách, jednání, nebo samostatnosti.

Skrze vzorec svých kompenzací (která určuje charakterový typ) si můžeme uvědomit i naši původní potřebu. Jedním z našich životních úkolů pak je zvědomění našich charakterových tendencí a za nimi skrytých původních potřeb a nalezení volnosti pohybu mezi nimi, tedy zjištění, že máme i jiné možnosti, jak věci dělat a jaké mít vztahy.

 

(Shivo)

Diskuse: Charakterové typy

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek