OSHO Kundalini meditace

 

Kundalini meditace je lehká a příjemná meditace, ideální začátek pokud Oshovy meditace ještě neznáte.

V meditačních centrech se dělá každý večer, protože má úžasnou schopnost nechat zážitky z prožitého dne v sobě dosednout a nepříjemné věci opustit. Zbavuje napětí a ztuhlosti v těle i mysli a posiluje vědomou uvolněnou pozornost.

Tato meditace není katarzní, ale spíše nás učí vlastní energii pojmout a harmonizovat - uvolní napětí a dodá energii přesně tam kam je potřeba.

Jmenuje se kundalini, protože pomáhá v nás vytvořit prostor pro energii kundalini, energii života.

Meditace trvá 60 minut a má čtyři fáze:

  1. fáze: Třesení. Necháme celé tělo se třást a vibrovat. Třesení vychází ze země, nevytváříme ho, jen mu dáváme prostor.
  2. fáze: Volný tanec. Necháme tělo samo vyjádřit to, co právě vyjádřit potřebuje a sami zůstáváme svědkem. Přizveme k tomu všechnu lehkost a energii, kterou jsme získali z předchozí fáze.
  3. fáze: Sledování. Sedíme nehybně a jsme tichým a bdělým svědkem všeho, co se v naší mysli nebo těle vynořuje. Učíme se pojmout naši energii.
  4. fáze: Uvolnění, zažití a intergrace vleže.


Zážitky z meditace bývají velmi pestré a příjemné. Třeba já v první fázi často cítím úžasné spojení se zemí - cítím silnou přítomnost ve fyzické realitě, vím kde jsem, kde je moje místo a doslova ze země čerpám energii. V druhé fázi se tato vyživující energie dostává do celého těla, až do konečků prstů u rukou nebo obličeje. Ve třetí fázi vše sleduji, vnímám svoji energii a dotýkám se nadosobní roviny sebe. A ve čtvrté fázi už jen spočinu, v plném vědomí.

(Shivo)


OSHO je registrovaná značka. Povolení k jejímu užívání dává OSHO International Foundation, www.osho.com/copyrights - All rights reserved.

OSHO Kundalini meditace

večerní meditace s pohybem

 

Kdy a kde?

meditace v Praze vedeme v rámci OSHO centra..., s dotazy nás kontaktujte.