Věnuji se OSHO meditacím a individuální práci s klienty nebo partnerskými páry. Vedu klienty ke skutečné změně v jejich životě a jsem vděčný za OSHO meditace, které celý proces podporují a ulehčují.

Jsem OSHO Energetickým poradcem - OSHO Energy counseling trénink jsem absolvoval společně s řadou seminářou Alchymie čaker u Prem Sugandho. Odborné vzdělání získávám v 6-letém psychoterapeutickém výcviku v přístupech zaměřených na tělo,. Absolvoval jsem také řadu dalších výcviků a seminářů v oblasti krizové intervence, burn-out syndromu, masáží a práce s dechem, tělem a jeho energií.

V pohybové, energetické a relaxační oblasti čerpám také z mnohaleté zkušenosti s taiji, qi-gong, i-chuanem nebo tanečními systémy 5 rytmů a kontaktní improvizace.

Významná je pro mě zkušenost s Dialogickým jednáním a dalšími disciplínami na katedře autorské pedagogiky DAMU pod vedením prof. Ivana Vyskočila a ostatních pedagogů.

Co nabízím

 • individuální poradenství (přístup k našim konfliktům skrze vědomí a moudrost těla, práce s dechem a energií, biodynamické masáže, zdrojování a další)
 • energetické poradenství (energie těla, čakry a s nimi spojená témata)
 • párové poradenství (komunikace v partnerství, hledání společných zdrojů, genderové rozdíly, energetický tok mezi mužem a ženou)
 • facilitace OSHO meditací
 • trénink taiji (uvolnění a energetizace těla, principy pohybu, bojové prvky)
 • lektorská činnost v oblasti terapie, pedagogiky a divadla

Prošel jsem těmito výcviky, kurzy a semináři:

 • ve výcviku biodynamické psychoterapie (2011-2017)
 • 2 roční kurzy psychoterapie zaměřené na tělo (10 víkendů)
 • OSHO Energetické poradenství (3-týdenní výcvik u Prem Sugandho a nástavbové semináře, asistence)
 • OSHO workshopy (alchymie čaker, meditativní terapie OSHO No mind, práce s vnitřním dítětem, smrtí, hlasem, súfijskými meditacemi a další)
 • výcvik ve vedení OSHO meditací u Vatayany (dále asistence, tlumočení)
 • kurzy krizové intervence, muzikoterapie, psychohygieny a zvládnutí burn-out syndromu
 • 2-letý kurz Kreativní pedagogika na DAMU (pedagogické minimum pro umělecké předměty)
 • Dialogické jednání s vnitřním partnerem (Prof. Ivan Vyskočil - DAMU)
 • Eros-geny-etika (spojení psychodramatu a konstelací s vývojovou psychologií)
 • divadelní semináře (improvizace, práce s maskou, hlasem, tělem)
 • psychodrama, systemické konstelace, mužské skupiny
 • holotropní dýchání
 • taneční terapie, tanec 5 rytmů a kontaktní improvizace (Zita Pavlištová, Adrian Russi, Ralf Jaroschinski, Bernd Knappe, Contact improvisation festival in Israel)
 • masáže (biorelease, čínská, havajská, reflexní, lymfatická, rekondiční)
 • taiji, qi-gong, i-chuan (Peter Ralston, Paul Renall, Wee Kee Jin, Master Shen, Torben Bremann, Epi van de Pol, Ivan Trebichavsky)
 • Kick-box, MMA (Mixed Martial Arts), jóga